Eerste pilot met digitale wedstrijdboekje ‘Fightpassport’ Vechtsportautoriteit

Afgelopen zaterdag 17 februari heeft de Nederlandse Vechtsportautoriteit (VA) een eerste pilot uitgevoerd met het digitale wedstrijdboekje , het zogeheten ‘Fightpassport’. De afgelopen maanden heeft de VA in samenwerking met REM Automatisering hard gewerkt aan het Fightpassport. Het Fightpassport is één uniform, digitaal systeem dat fungeert als wedstrijdboekje voor alle kickboksers, muaythaiboxers en MMA-beoefenaren. Alle organisaties (bonden) die auspiciën verlenen over de evenementen in Nederland zullen dit systeem gaan gebruiken, waardoor er een duidelijk overzicht is van de geschiedenis en actuele status – ook in medisch opzicht- van elke wedstrijdvechter. Het uniforme digitale wedstrijdboekje heeft tot doel om de veiligheid en gezondheid van de vechtsporters te vergroten. Zo zal het Fightpassport straks voorkomen dat sporters die een startverbod hebben bij de ene bond/organisatie (bijvoorbeeld omdat ze KO zijn gegaan of disciplinair geschorst zijn) bij een andere bond of organisatie de ring in stappen. Ook zal de matchmaking beter onderbouwd kunnen worden. Alle benodigde informatie is immers opgeslagen in het digitale systeem. Uiteraard is in het nieuwe systeem rekening gehouden met de verschillende rechten per gebruiker en daarnaast met de nieuwe aangescherpte privacy wetgeving die dit jaar zal worden ingevoerd.

Het Fightpassport is afgelopen zaterdag voor het eerst in de praktijk getest door de VA op het Road2Victory evenement in Hoogwoud, onder de auspiciën van de Sectie Ringcontactsporten FOG. De Vechtsportautoriteit kijkt terug op een geslaagde eerste pilot met het Fightpassport. De komende weken zal de VA meer pilots in de praktijk gaan uitvoeren met het Fightpassport tijdens evenementen. Daarmee zullen eventuele kinderziektes in het systeem zoveel mogelijk worden verholpen. Het is straks de bedoeling dat alle betrokken partijen met deze software op een uniforme wijze gaan werken. Zodra wij beschikken over een definitieve versie zullen wij alle direct betrokkenen uitnodigen voor een voorlichtingsbijeenkomst.

De Vechtsportautoriteit bedankt REM Automatisering, Sectie Ringcontactsporten FOG en promotor licentiehouder Robin Vriend voor de prettige samenwerking bij de eerst pilot.