Tuimelen

Santino2

Deze les is aan te bevelen voor jongens en meisjes in de leeftijd van 2 t/m 4 jaar. Via allerlei oefenen leert uw kind de elementaire vormen van bewegen (zoals lopen, huppelen, kruipen, hinkelen, rollen, valbreken, duikelen, buitelen en tuimelen). Tevens leren ze begrippen als “voor – achter – onder – boven”. Omdat de kinderen dit met elkaar en naast elkaar doen, gaan ze ook ervaren wat “samenwerken” is.

Samenvattend kan men zeggen dat dit een sociaal-gezonde wijze van sporten is waarin faalangst wordt weggenomen en het kind leert voor zichzelf op te komen. Het bevordert dus het zelfvertrouwen. Tuimelen is een goede springplank naar andere sporten zoals bijvoorbeeld kickboksen of verschillende teamsporten doordat uw kind vertrouwd raakt met hun eigen fysieke mogelijkheden en die van andere kinderen.